psychotherapie Marleen Kox

Opleiding

- integratieve therapie, vierjarige opleiding, AIHP Zoersel - postgraduaat integratieve therapie, VIVES Kortrijk - postgraduaat supervisie, intervisie en coaching, tweejarige   opleiding - masterclass business dynamics in families, Family Dynamics - GDPR (privacywetgeving) - maatschappelijk assistent, driejarige bachelor, KdG Antwerpen - coaching en counseling, één jaar - verscheidene studiedagen en workshops waaronder: voice   dialoque,   hoogsensitiviteit, kwaliteitenspel, kernkwadranten,   talentenspel,… - zelfstudie - zeven jaar avondonderwijs waarnemings- en   compositietekenen - djembé percussie

werkervaring

- psychosociale begeleidingen van adolescenten, KdG    Hogeschool - begeleidingen van volwassenen in hun groeiproces binnen    AIHP - begeleidingen binnen de sociale dienst van een ziekenfonds - begeleidingen van langdurig werklozen - coördinator van een vrijwilligersdienst overleg Overleg en samenwerking is onontbeerlijk voor een therapeut. Blijven leren en inspiratie opdoen is noodzakelijk om maximale ondersteuning te bieden. Ik onderhoud contact met gelijkgestemde collega’s en ik volg individuele supervisie. Jouw anonimiteit is door mijn beroepsgeheim gewaarborgd.  Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BNVIP.